Waarom Coumou & Duyverman?

De reden waarom je met een psycholoog wilt praten kan zijn omdat je je somber voelt, of angstig, je vastloopt in je werk of in de liefde. Ook kan het zijn dat je je overbelast voelt, het overzicht kwijt bent, moeite hebt met concentreren, problemen hebt in contact met anderen. Of misschien heb je iets traumatisch meegemaakt wat je niet los kan laten of heb je het altijd maar te druk. Misschien kan je niet slapen of ben je erg onzeker over jezelf. Er kunnen honderden redenen zijn om je bij ons aan te melden, maar één wens hebben de mensen die wij in behandeling hebben allemaal: weer in balans komen en weer beter in je vel zitten. Wij helpen je daar bij.

Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten en wij maken gebruik van verschillende behandelvormen en technieken, waarvan de belangrijkste hieronder op een rijtje:

Cognitieve gedragstherapie
Oplossingsgerichte therapie
Mindfulness
Kortdurende Psychodynamische Therapie
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)


Onze aanpak kenmerkt zich door openheid, efficiëntie en professionaliteit maar voorop staat de interesse voor de persoon die voor ons zit: jij. Wij denken met je mee om er voor te zorgen dat je je veerkracht terug vindt en je weer beter in je vel komt te zitten. Wij zien ieder mens als uniek en benaderen de behandeling dan ook op die manier.

Wat is jouw klacht?

U kunt onder andere met de onderstaande klachten bij ons terecht. Staat jouw klacht er niet tussen? Schroom niet alsnog te bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat we met je mee kunnen denken!

Somberheidsklachten; gevoelens van leegte, lusteloosheid, eenzaamheid
Angstklachten; paniek in menigtes, constant zorgen maken, moeite met relativeren, angsten hebben in contact met anderen, drang hebben om alles te controleren, fobieën
Assertiviteitsklachten; laag zelfbeeld, moeite met grenzen stellen, moeite met je leven richting geven
Klachten na een traumatische gebeurtenis; herbelevingen, nachtmerries, niet door kunnen gaan met je leven
Slaapklachten; niet in of door kunnen slapen, nachtmerries, slaapwandelen
Problemen in het contact met anderen; snel afgewezen voelen, moeite met loslaten, moeite je te binden, vaak boos worden
Overspanningsklachten; niet meer kunnen ontspannen, moeite met slapen, balans kwijt zijn tussen werk en privé
Relatieproblemen; vast zitten in een negatieve dynamiek, uit elkaar gegroeid zijn
Lichamelijke klachten; lichamelijke klachten die versterkt worden door hoe er mee om gegaan wordt

Werkwijze

Kennismaking en intake

In eerste instantie plannen we een vrijblijvende telefonische kennismaking en kan jij op basis van dit gesprek bepalen of je een afspraak wilt plannen om te starten met de behandeling. Je kan je hier aanmelden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Indien jij na de telefonische kennismaking besluit te willen starten met een behandeling, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek nemen wij uitgebreid je klachten door en stellen we in samenspraak met jou een behandelplan en aanpak vast. Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg, dienen wij tevens een diagnose te stellen. De diagnose stellen wij aan de hand van het eerste intakegesprek en zullen wij daarna met je bespreken.

Behandeling

Wij bieden psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ, wat betekent dat wij lichte tot matige problematiek behandelen. De behandeling start vanaf het eerste (intake) gesprek. De intake duurt 60 minuten en de gesprekken daarna 45 minuten. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van wat past en nodig is, meestal is eens per week of eens per twee weken gebruikelijk.

Wat betreft de duur van de behandeling werken wij volgens de wet ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Soms zijn er maar een paar sessies nodig om verschil te maken, andere keren is het nodig om dieper gewortelde problemen meer tijd en aandacht te geven.

Indien je gebruik wilt maken van vergoede zorg, dan zijn er maximaal 11 gesprekken mogelijk per kalenderjaar. Indien er sprake is van complexere problematiek kan dit aantal worden verdubbeld.

Uw rechten

Wij hebben geheimhoudingsplicht, wat betekent dat wij niet zonder jouw expliciete toestemming mogen communiceren met derden over jou en jouw behandeling. Soms kan het in jouw belang zijn om te overleggen met je huisarts of bijvoorbeeld een eerdere behandelaar. In dat geval zullen wij dit altijd aan je voorleggen en je schriftelijke toestemming hiervoor vragen.

Mocht je ontevreden zijn over de behandeling of de aanpak dan horen wij dit heel graag. Goed afstemmen op jouw behoeftes en wensen is voor ons erg belangrijk. Mocht toch blijken dat we er samen niet uitkomen dan kun je je altijd wenden tot onze beroepsvereniging; de Nederlandse Vereninging voor de Gezondheidszorgpsycholgie en haar specialismen (www.nvgzp.nl)

Tarief & vergoeding

Een behandelsessie (45 min.) kost €105,-. Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten en met een aantal zorgverzekeraars hebben wij geen contracten. Indien je verzekerd bent bij de zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben, dan wordt de behandeling volledig vergoed, direct gedeclareerd bij je zorgverzekeraar en hoef je alleen rekening te houden met het eigen risico.

Wij voldoen als GZ-psychologen aan de wettelijke eisen die zorgverzekeraars stellen. Indien blijkt dat wij geen contract hebben afgesloten met jouw zorgverzekeraar, dan wordt je behandeling vergoed, maar verloopt de vergoeding via jezelf. Als dit het geval is dan krijg je aan het eind van de behandeling de eindfactuur van ons. Deze moet je zelf indienen bij jouw zorgverzekering. Indien je een restitutiepolis hebt, dan wordt je behandeling nagenoeg 100% vergoed (afgezien van het algemene eigen risico). Als je een naturapolis of budgetpolis hebt krijg je een bepaald percentage vergoed (tussen de 55 en 80%), dit verschilt per verzekeraar. Check hiervoor jouw polis en je kunt dit ook opzoeken op de website van de contractvrije psycholoog.

Verder werken we zo dat je privacy 100% gewaarborgd is. Dit doen we door jou een privacyverklaring te laten tekenen -indien gewenst- waardoor geen inhoudelijke of diagnostische informatie naar je verzekeringsmaatschappij mag worden gecommuniceerd. Voor meer informatie over je recht op privacy: www.kdvp.nl.

Over ons

Nessa Coumou
GZ-psycholoog
LinkedIn

Nessa Coumou

Ik heb veel ervaring in het behandelen van verschillende, maar ook complexe problematiek. Ik ben van 2007 tot begin 2016 werkzaam geweest voor een GGZ instelling in Amsterdam waar ik zowel behandelingen deed binnen de specialistische alsook de basis GGZ. Begin 2016 heb ik de overstap gemaakt naar een kleinere praktijk en hebben Lideke en ik daarnaast ook een eigen praktijk opgestart. Verder heb ik nog voor een Psychodiagnostisch Centrum gewerkt in Amsterdam, waar ik veel ervaring heb opgedaan met uitgebreide diagnostiek (o.a. ASS/ADHD/persoonlijkheidsonderzoek). Inmiddels werken Lideke en ik fulltime in de eigen praktijk.

Mijn expertise ligt op het gebied van angst- en stemmingsklachten, ADHD, autisme, trauma, zelfbeeldproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, slaapproblemen, verklaarde en onverklaarde lichamelijke klachten en klachten ten gevolge van overbelasting of burn-out.

Naast de klachten die iemand heeft, de diagnose die daarbij past en de beste behandeling volgens de richtlijnen, vind ik het erg belangrijk om écht aan te sluiten bij diegene die voor me zit. Ik probeer verder te kijken dan mijn neus lang is en mijn werkwijze kenmerkt zich door transparantie, oprechtheid en compassie. Ik vind het een uitdaging om klachtgericht te werk te gaan, maar daarnaast ook oog te hebben voor het verhaal erachter en iemand inzicht te geven in zijn leergeschiedenis met als doel mensen ook op langere termijn verder te helpen en terugval te voorkomen.

Lideke Duyverman
GZ-psycholoog
LinkedIn

Lideke Duyverman

Ik ben geboren in 1983, in 2010 afgestudeerd en sinds 2014 GZ-psycholoog. Moeder van twee dochters en veel liefde voor Amsterdam. Ik ben een gecertificeerd EMDR-therapeut en heb naast het werk in onze eigen praktijk jarenlang ervaring opgedaan in de specialistische GGZ. Ik werkte onder andere in een revalidatiekliniek, op de afdeling medische psychologie van een ziekenhuis, in een centrum voor eetstoornissen en in een instelling gericht op systeemtherapie bij persoonlijkheidsproblematiek. In deze verschillende werkvelden heb ik mijn kennis door de jaren heen onder andere verdiept middels cursussen en inter- en supervisie. De behandelingen konden zich richten op bijvoorbeeld somberheid, angsten, trauma's, de aanpassing aan een nieuwe levenssituatie of problemen in de omgang met anderen.

In de jaren dat ik dit werk doe sta ik elke keer weer versteld van de veerkracht die van nature in mensen zit. Dat ik mag meedenken met degene die bij mij in behandeling is en hierdoor een onderdeel ben van het proces van psychisch herstel, waarin altijd weer die veerkracht naar voren komt, vind ik bijzonder. Die samenwerking is voor mij de belangrijkste factor in de werkzaamheid van een behandeling. Ik doe dit door samen na te denken over iemands kwaliteiten, gemaakte keuzes, zorgen, dromen en wensen. De centrale vraag hierin is: waar sta je nu en waar wil je heen?

Contact & adres

Locatie Amsterdam Zuid

Jacob Marisstraat 1
1058 HW, Amsterdam

Nessa Coumou

06 24 34 05 20

nessa@coumou-duyverman.nl

Lideke Duyverman

06 16 85 03 46

lideke@coumou-duyverman.nl

Vrijblijvend kennismaken

Jij kan jezelf vrijblijvend aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op om jouw aanmelding te bespreken. Na de telefonische kennismaking plannen wij een afspraak voor een intakegesprek als het voor jou goed voelt.

Online formulier